Vi använder kakor (cookies)
På peakconsult.se använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys så vi kan förbättra vår webbplats.

PEAK säkrar genomförandet
av ett hållbart Sverige!

PEAK PIL
PEAK Consult – bidrar till lyckade projekt!
Våra konsulter stöttar företag vid utveckling och förändring av tekniska system. Våra kunder arbetar med allt från elnät och elproduktion till processindustri och verkstadsproduktion.

PEAK Consult bidrar ofta med projektledning, men även med hela förstudier, framtagning av kravställningar och upphandlingsunderlag. Läs mer om det vi benämner ”säkrade genomföranden”.

HÅLLBARHET - EN FRÅGA FÖR ALLA BRANSCHER

PEAK bidrar med specialkompetens inom säkrade genomföranden
Peak Pil
Ett hållbart Sverige kräver nya satsningar inom samhällsbyggnad
Vårt samhälle står inför flera utmaningar inom området teknisk infrastruktur. I begreppet teknisk infrastruktur ingår samhällsviktiga funktioner såsom elproduktion och distribution, fibernätverk, vatten och avlopp.

Det ställs idag nya krav på hållbarhet och funktionalitet, samtidigt som vår tekniska infrastruktur i många delar är i behov av både upprustning och utbyggnad.
Sammantaget innebär det flera utmaningar för både de som äger och förvaltar den och för de företag som tillhandahåller tjänster för att utveckla, rusta upp och bygga ut.

PEAK Consult har som fokus att säkerställa genomförandet av projekt inom teknisk infrastruktur. Vi fokuserar på att utgöra stöd åt beställaren, dvs du som förvaltar och vill utveckla din verksamhet. Vi erbjuder tjänster hela vägen från förstudier och upphandling, till genomföranden av hela projekt.

Ledare inom teknisk infrastruktur

PEAK Consult arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa en hållbar framtid.
Genom att komplettera med specifik kompetens i din organisation bidrar PEAK till att du som kund kan fokusera på din kärnverksamhet, samtidigt som du säkrar genomförandet av dina projekt och förändringar.

Ett säkrat genomförande innebär att PEAK tryggar rätt ledning och styrning av dina projekt, men även att vi tillsammans med dig tar fram relevanta kravbilder, förfrågnings- och beslutsunderlag. PEAK bidrar med ledande konsulter inom bland annat teknik, upphandling, projektledning.
Säkrat genomförande peak
Det handlar om flera komponenter som tillsammans bidrar till ditt företags vision. Kravhantering, planering och ledning är några av de komponenter som PEAK Consult utför. Ofta tillhandahåller vi team med flera olika kompetenser för att på ett effektivt sätt säkerställa att alla aspekter i genomförandet av ett projekt omhändertas.
Peak logo i ett utropstecken med berg i bakgrunden
PEAK Consult har sin kärna inom ledning och styrning. Projektledning är en central del av ett säkrat genomförande och våra konsulter har stor erfarenhet från bland annat tillverkningsindustrin, energisektorn, VA-anläggningar och kärnkraftsindustrin.

Våra projektledare har mångårig erfarenhet av ledning av komplexa projekt. Vi strävar efter att hålla en hög kompetens inom såväl verktyg och modeller som inom de mer mjuka sidorna av projektverksamhet såsom ledarskap och utveckling av projektgruppen.

Våra projektledare kännetecknas av att de skapar engagemang i projektgruppen och har hög kompetens inom projekt, vilket i sin tur borgar för att ditt projekt kommer att levereras med rätt kvalitet, inom budget och i tid.

Att välja en projektledare med dokumenterad erfarenhet av lyckade projekt skapar bättre förutsättningar för att ditt projekt skall lyckas.

PROGRESS
PROJEKT & VERKSAMHET
Konsulter inom ledning och styrning

ENGINEERING
KONSTRUKTION & AUTOMATION
Krav, förstudier och tekniska lösningar
ACADEMY
UTBILDNING & KURSER
Vidareutveckling inom ledning och styrning
Peak logo i ett hjärta

Hjärtat i peak

PEAK Consult bygger på fantastiska medarbetare med höga ambitioner.Vi ser att komplexa miljöer ofta kräver individer som aktivt delar med sig av sin kompetens och samverkar med andra för att nå framgång. Vi fokuserar på samarbete och vill att våra kunder utvecklas och blir bättre inom de områden där vi verkar.

VI PÅ PEAK

Att Arbeta med Peak

Just nu är vi inne in en expansionsfas och letar efter dig som vill vara med på vår resa. PEAK Consult kan erbjuda flera olika samarbetsformer, vi arbetar med anställda konsulter, konsulter som driver eget bolag och partnerskap med andra kompletterande bolag.

Redo för ett nytt steg i karriären?

Peak Pil