Hjärtat i PEAK Consult

​​​​​​​PEAK Consult bygger på fantastiska medarbetare med höga ambitioner.
Vi fokuserar på samarbete och vill att våra kunder utvecklas och blir bättre inom de områden där vi verkar. Vi ser att komplexa miljöer ofta kräver individer som aktivt delar med sig av sin kunskap och samverkar med andra för att nå framgång. PEAK tror på individens förmåga att engagera och entusiasmera, vi ger oss in i varje uppdrag med fullt fokus.​​​​​​​

Fokus på Risk- och Krishantering

Kris- och riskhantering hör, tyvärr, ihop. Det ena, ofta som ett resultat av det andras brister. Det som är gemensamt är att har man gjort hemläxan så märker man inget av dem. Proaktivt agerande skapar trygghet och handlingsutrymme då oförutsedda händelser inträffar. För att de inträffar, det är vi smärtsamt medvetna om efter detta år. Genom ett aktivt kris- och riskhanteringsarbete skapar ni handlingsutrymme och trygghet i organisationen.


Riskhantering

Att händelser påverkar företag och organisationer är helt naturligt. Detta är vi väl medvetna om inte minst efter detta år med pandemier med efterföljande effekter. De som lyckas hantera dessa händelser på bästa sätt kommer att gå stärkta ur situationen.

För oss på PEAK betyder riskhantering att försöka förutse händelser som kan påverka företag och projekt på ett negativt sätt. Med den kunskapen tas sedan handlingsplaner fram för att hantera dessa händelser. Vi ger våra kunder verktygen att med vår hjälp eller själva hantera risker genom att mitigera dem eller omvandla dem till möjligheter.


​​​​​​​


​​​​​​​Krishantering

Kriser är incidenter och problem som fått växa till att bli farliga för liv, hälsa, miljö, viktiga produktionsresurser och varunamn. Risker som man inte förutsett och hanterat rätt kan leda till kriser. Kristräning hjälper till att identifiera och hantera såväl risker som uppkomna kriser. PEAK Consult kan hjälpa dig att utveckla ditt företags risk- och krishanteringsförmåga genom att ta dig till den nivå ni anser relevant för just er.

Historik

Peakcon AB eller PEAK Consult - bildades 2015. PEAK Consults grundare hade och har en gemensam övertygelse eller kanske vision, att kompetens gör skillnad. PEAK Consult har sitt ursprung inom projektledning och utbildning. Vår erfarenhet har visat oss att denna grund skapar goda förutsättningar att även arbeta med förändring och utveckling av verksamheter. Idag har PEAK Consult, utöver egen personal, samarbete och partnerskap med ett antal erfarna projektledare och tjänsteföretag för att kunna leverera lednings- och projektlösningar.

Affärsidé

Vi ska sälja kompetens till verksamheter och organisationer som ökar dess effektivitet. Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla oss och våra kunder. Att alla våra leveranser ska präglas av kompetens, professionalism, passion och omtanke för våra kunder är något alla våra konsulter har gemensamt. Kort och gott innebär detta att PEAK Consult är ett konsultteam som gör sina kunder bättre.