RISKHANTERING AV PROJEKT

En workshop för att göra risker lönsamma istället för plågsamma!

Riskanalys i projekt är en verksamhetsanpassad och pragmatisk workshop som riktar sig till projektgruppen, projektledning eller beställare. Workshopen ger en god grund i riskhantering, metodstöd och ett konkret utfall i form av en checklista. ​​​​​​​


Halvdags workshop 

  • Grunder i riskhantering
  • Metoder och verktyg
  • Tillämpning utifrån faktiskt projekt
  • Muntlig återkoppling med beställaren

Förväntat resultat

  • Risklista med riskvärden
  • Åtgärdsplan med deadlines, ansvariga
  • Gemensam bild för prioriteringar

Målgrupp

Projektgrupp, projektledning, projektbeställare     
Intresserad av att veta mer?
Kontakta VD, Lars-Eric Persson.

Historik

Peakcon AB eller PEAK Consult - bildades 2015. PEAK Consults grundare hade och har en gemensam övertygelse eller kanske vision, att kompetens gör skillnad. PEAK Consult har sitt ursprung inom projektledning och utbildning. Vår erfarenhet har visat oss att denna grund skapar goda förutsättningar att även arbeta med förändring och utveckling av verksamheter. Idag har PEAK Consult, utöver egen personal, samarbete och partnerskap med ett antal erfarna projektledare och tjänsteföretag för att kunna leverera lednings- och projektlösningar.

Affärsidé

Vi ska sälja kompetens till verksamheter och organisationer som ökar dess effektivitet. Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla oss och våra kunder. Att alla våra leveranser ska präglas av kompetens, professionalism, passion och omtanke för våra kunder är något alla våra konsulter har gemensamt. Kort och gott innebär detta att PEAK Consult är ett konsultteam som gör sina kunder bättre.