RISKHANTERING I PROJEKT

En del i att leverera lyckade projekt!

Risker finns i alla projekt, riskhantering finns tyvärr inte alltid. Att tydligt hantera risker, mitigerande åtgärder och ansvariga för dessa är viktigt. Prioritera att hantera risker med stora konsekvenser ordentligt, lägg inte lika mycket tid på risker där de mitigerande åtgärderna kostar i lika mycket som riskutfallet.


​​​​​​​

Riskhanteirng är något som bör finnas med i alla projekt. Det ska dock inte innebära att hanteringen ska vara svår, kräva mycket tid och resurser. Ett enkelt sätt att börja är att föra in "risk" på agendan vid projektmöten, då kommer det snart bli en naturlig del av ditt projekt.

I arbetet med risker är det viktigt att naturligt identifiera riskerna och fokusera sina åtgärder där de gör störst nytta. Det finns flera olika metoder att mitigera/hantera risker. Ibland är det bäst att byta riktning på projektet för att helt undvika en risk, i andra fall kan det flyttas genom t ex en försäkring. Vanligast i projekt är kankse att minska riskens påverkan på projektgenomförandet.

Känns det osäkert hur du kan jobba med riskhantering för att minska osäkerheterna i ditt projekt, då har PEAK flera erbjudanden som kan hjälpa dig och ditt projekt att bemästra riskarbetet.

Riskhantering 

Tips för en enkel riskhantering i projekt.
 • Identifiera
  Genom att fundera över risker kontinuerligt och i samband med projektmöten dokumentera nya risker gör det enkelt att få upp risker på bordet.

 • Analysera
  Genom att kategorisera risker utifrån konsekvens och sannolikhet kommer du skapa fokus på de risker som behöver extra uppmärksamhet.

 • Mitigera
  Utifrån den analys som geomförs kan olika strategier väljas för att hantera riskerna. Val av strategi beror på faktorer som vilken konsekvens risken får om den faller ut och vilken risknivå som kan accepteras.

 • Följ upp
  Som alla kontinuerliga processer krävs uppföljning. När det gäller risker är det viktigt att utvärdera kontinuerligt för att hålla fokus på rätt riskåtgärder och inte minst kunna skriva av risker som inte längre är aktuella.

Erbjudanden

 • Grundläggande workshop
  Riskhantering 1.0 ger deltagarna grunderna i riskhantering genom en workshop. Här ges deltagarna en introduktion i metoder och verktyg för lyckad riskhantering.

 • Nu kör vi! - en fördjupning i riskhantering i och utanför projekt
  Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt projekt/verksamhet? Lär dig professionell riskhantering för att bli mer framgångsrik i ditt arbete.​​​​​​​
Intresserad av att veta mer?
Kontakta VD, Lars-Eric Persson.

Historik

Peakcon AB eller PEAK Consult - bildades 2015. PEAK Consults grundare hade och har en gemensam övertygelse eller kanske vision, att kompetens gör skillnad. PEAK Consult har sitt ursprung inom projektledning och utbildning. Vår erfarenhet har visat oss att denna grund skapar goda förutsättningar att även arbeta med förändring och utveckling av verksamheter. Idag har PEAK Consult, utöver egen personal, samarbete och partnerskap med ett antal erfarna projektledare och tjänsteföretag för att kunna leverera lednings- och projektlösningar.

Affärsidé

Vi ska sälja kompetens till verksamheter och organisationer som ökar dess effektivitet. Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla oss och våra kunder. Att alla våra leveranser ska präglas av kompetens, professionalism, passion och omtanke för våra kunder är något alla våra konsulter har gemensamt. Kort och gott innebär detta att PEAK Consult är ett konsultteam som gör sina kunder bättre.