Det är roligt att bli bättre!


​​​​​​​För att företag ska bibehålla sin konkurrenskraft krävs ständig kompetensutväxling av organisationen och dess medarbetare. Det är av yttersta vikt att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar för att på så sätt bibehålla och öka sin konkurrenskraft. Vi erbjuder olika möjligheter av kompetensutväxling för organisationer och medarbetare. Genom erfarna konsulter kan vi genomföra föreläsningar och seminarier för stora och små grupper. Vi har erfarenhet från utbildning inom kärnkraftsindustrin där kraven på utbildningen är höga. Höga krav gör att vi erbjuder kvalitativa utbildningspaket eller företagsanpassade utbildningar just till ert företag. För personlig utveckling hos enskilda individer arbetar vi med mentorskap och coaching.

Föreläsningar och seminarier


Inspiration till förändring, motivation till förändring eller stöd vid förändring. Genom föreläsningar kan effekten vid förändring öka avsevärt. Vi erbjuder föreläsningar för att organisationer på ett effektivt sätt ska uppnå förändring. Genom seminarium fördjupar vi föreläsningsformen när större förändring ska genomföras. Projekt, projektledning, ledarskap är några områden kring vilka vi genomför föreläsningar och seminarier.

Utbildning


Kompetens är den viktigaste faktorn för konkurrenskraft. För att öka- eller bibehålla kompetens erbjuder vi olika former av utbildning. Vi har erfarenheten från att ha arbetat inom en rad olika roller vilket medför att våra utbildningar innehåller teori, praktiska övningar men även fall från verkligheten. Vi arbetar med både färdiga utbildningspaket och företagsanpassad utbildning just för er. I vår utbildningsportal finner ni våra utbildningar, PEAK Acadamy.​​​​​​​
​​​​​​​

Mentorskap och coaching


​​​​​​​För personlig utveckling arbetar vi med mentorskap. Via ett välutvecklat mentorprogram kan vi erbjuda en individuell utvecklingsplan. Här utses en mentor som arbetar mer personen under hela utvecklingstiden. För enskilda individer eller grupper arbetar vi även med coaching. Ska organisationen uppnå mål med delmål är coaching effektiv arbetssätt för skapa effekt.