KRISHANTERING

Att hantera risker och kriser i din verksamhet

Kriser är incidenter och problem som fått växa till att bli farliga för liv, hälsa, miljö, viktiga produktionsresurser och varunamn. Kriser klarar man normalt inte att lösa med ordinarie organisation och befogenheter, då hade inte krisen kunnat växa och bli farlig. ​​​​​​​


Risk- och Krishanteringsmognad - vilken nivå är din verksamhet på?
Ett företags risk- och krishanteringsmognad kan normalt mätas i fyra nivåer.

Kriser löses bäst genom att man utnyttjar chefer och personal som utbildats och tränats i krishantering. Krishanteringsteamet utnyttjar metoder och verktyg som man tränats i. 

​​​​​​​Parallellt med att krishanteringsteamet arbetar med ”damage control” och krishantering arbetar ordinarie chefer med ”business continuity” och affärskommunikation. Ordinarie chefer ska således inte ”låsas upp” i krishanteringsteamet utan inta en överordnad roll. 

Krishanteringsmognad 

Ett företags krishanteringsmognad kan normalt mätas i fyra nivåer. 
 • Farligt omedveten
  Företaget saknar risk- och konsekvensanalyser. Företagsledningen utgår från att samtliga problem och incidenter löses bäst när de uppstår.

 • Riskmedveten
  Företaget har gjort en riks- och konsekvensanalys och försökt att bygga bort de största riskerna som identifierats.

 • Krismedveten
  Företaget inser att man vill undvika att incidenter och problem utvecklas till kriser. Om kriser ändå uppstår så ska de minimeras genom att det finns arbetssätt och metoder som bygger på gemensammachecklistor att ta till.
  ​​​​​​​
 • Krisförberedd
  Företaget inser att man inte har råd att inte kunna hantera och minimera kriser. En utbildad och regelbundet tränad krishanteringsorganisation är beredd att minska de skador som kan uppstå om en kris kan förutses. förväntas eller har uppstått. Krishanteringsteamet tränas främst i de scenarier som bygger på de identifierade risker som inte med säkerhet kunnat byggas bort. 
PEAK kan hjälpa dig att utveckla ditt företags krishanteringsförmåga genom att ta dig från nivå 0 till den nivå ni anser relevant för just er. 

Erbjudanden

 • Anpassade planer och nödvändig dokumentation
  Framtagning av riktlinjer och handlingsplaner (Guidelines and plans) för uppsättning av metoder och verktyg för såväl ”business continuity” som organisering, utbildning och träning av ett krishanteringsteam.
  ​​​​​​​
 • Etablering av krishanteringsförmåga
  Framtagning av metoder och verktyg (checklistor) för hantering av eventuella kriser. Träning av företagsledning och krishanteringsteam i krishantering.

 • Coaching av företagsledning och krishanteringsteam
  Stöd av utbildad och erfaren krishanterare till företagsledning eller krishanteringsteam ”coachning” vid förväntad kris/konflikt/problem eller under en verklig kris/konflikt/problem.
Exempel på uppdrag 

 • Risk- och konsekvensanalyser med förslag på omedelbara och långsiktiga åtgärder.

 • Framtagning av metoder och verktyg (checklistor) för hantering av eventuella kriser. Träning av företagsledning i krishantering.

 • Framtagning av riktlinjer och handlingsplaner (Guidelines and plans) för uppsättning av metoder och verktyg för såväl ”business continuity” som organisering, utbildning och träning av ett krishanteringsteam.
  ​​​​​​​ 
 • Stöd av utbildad och erfaren krishanterare till företagsledning eller krishanteringsteam vid förväntad kris/konflikt/problem eller under en verklig kris/konflikt/problem.  
Områdesansvarig
Anders Mattson
070-590 08 06