COACHING

Ett verktyg till personlig utveckling!

Skulle du må bättre om du prioriterade vad som faktiskt är viktigt?
Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som hjälper en person att bli mer aktiv och motiverad att uppnå mål eller förändring.​​​​​​​


Coaching används numera inom näringsliv för personlig träning, ledarskaps- och grupputveckling. Coaching kan utövas på många olika sätt och kan liknas vid en Personlig Tränare, PT som får dig att bli ditt bättre jag!

Nyttan med en professionell coach 

Nytta och varaktiga effekter som kan nås genom coaching
  • Ökat välbefinnande
  • Stressreducerande
  • Skapar trygghet
  • Ökad självkännedom och mod
  • Stärker självtillit & självkänsla

Exempel på uppdrag

  • Grupputveckling med "dysfunktionell" ledningsgrupp som upplevde brist på tillit och otrygghet i gruppen vilket påverkade arbetsmiljö, mående och prestationer. Växelvisa individuella- och gruppsamtal för att komma fram till gemensam en värdegrund och guidelines/spelregler. Kompletterades med feedbackträning. Gruppmedlemmarna upplevde att de hade skapat bättre självkänsla, en gemensam målbild av teamwork och träning/färdighet att ge och ta feedback. 

  • Coachupplägg VD, företagsledare som upplevde utmaningar i sin ledarroll. Individuellt coachprogram om 10 tillfällen med GROW metoden som stöd. Genom att ha ett neutralt bollplank och bli utmanad av så upplevde uppdragsgivaren bl a ökad självkännedom, mer handlingskraftig i "svåra" samtal och mer planerande/proaktiv istället för händelsestyrd.
    ​​​​​​​
  • Coachupplägg medarbetare som uppvisade brist på motivation. Individuellt coachupplägg om 4 tillfällen där vi arbetade med medarbetarens drivkrafter och värderingar för att få fram vad som var viktigt för hen och utifrån det se möjligheterna till förändring. Medarbetaren kom själv till insikt att det var dags att byta arbete vilket resulterade i en positiv lösning för alla parter.

Områdesansvarig
Peter Nordin
070-959 56 31