Utveckling skapar lönsamhet


​​​​​​​Ständiga förändringar leder till att ständigt arbeta med ständiga förbättringar. Att identifiera utvecklingspotential för att därigenom öka lönsamheten är ett måste i en föränderlig värld. Vår erfarenhet underlättar er förändring och förbättring. Genom att öka effektiviteten i konsultanvändandet kan vi tillsammans fokusera på att öka effektiviteten i er verksamhet och organisation. Vi har erfarenheter från verksamhetsutveckling inom projekt, program och portföljhantering i organisationer. Vi hjälper er utveckla er effektivitet och därigenom skapa lönsamhet.​​​​​​​

Konsulteffektivitet

Vi är konsulter och kan konsultmarknaden och hur konsulter arbetar. Vi kan stödja organisationer i sitt arbete med konsulter och strategier kring detta. Vill ni öka konsulters effektivitet, vill ni öka er kompetensutväxling från konsulter, vill ni öka mervärdena i organisationen från era konsulter? Vi kunskapen hur ni ska öka er effektivitet vid arbete med konsulter samt öka behållningarna vid anlitande av externa tjänster.

Projektmodell

Arbetar ni i projektform utan att er organisation har någon utarbetad projektmodell? Vi har erfarenheten av att arbetat med en rad olika projektmodeller. Genom vår erfarenhet från projektarbete kan vi hjälpa er vid utvecklingen av en projektmodell som passar er verksamhet och organisation. Arbetar ni enligt en utarbetad projektmodell kan vi se över er modell och öka effektiviteten i densamma. Vår erfarenhet från projektarbete är en tillgång i utvecklingen av er projektmodell.

Projektkontor

​​​​​​Organisationer arbetar i projekt och med projekt. Ofta övergår enskilda projekt i linjen till att bli en del i en projektportfölj i organisationen. För effektiv hantering upprättas projektkontor. Vi kan anpassa våra koncept för att passa in i er verksamhet för att ni ska öka effekterna av ert projektkontor och genomförande av projekt. Programhantering inom projekt är välkänt för oss och vår fackkunskap kan rationalisera er verksamhet för att maximal förtjänst ska utvinnas i varje investering.