Engagerad konstruktion


Strävan att ständigt förbättra och utvecklas tekniskt är en grund för god lönsamhet. Vi kan hjälpa er utveckla konkurrenskraftiga lösningar. Våra tjänster inom området Engineering sträcker sig från projekteringsledning till teknisk dokumentation, från idé till validering av resultat.

Konstruktion som skapar trygget

Att designa ett system är att definiera struktur, komponenter och moduler för ett system. Systemdesignen ska möta de specificerade kraven för systemet, vilka kan innefatta exempelvis krav på kvalitét, prestanda och tillgänglighet. Vi tillhandahåller konstruktörer som både kan designa nya system och optimera eller utöka befintliga. Vi kan bidra under hela processen, ända från idé till att realisera och validera en färdig lösning. Vi tillhandahåller även tjänster för att testa samt utvärdera både nya och befintliga system. 


"Vi är engagerade i att finna robusta lösningar, byggda på kända standarder."

Säker styrning - automation

Styrsystem har en central funktion i olika tillämpningar inom produktion. Vikten av styrsystemet och dess funktion är av stor betydelse för bibehållen produktion och med det intäkter. Vi erbjuder tjänster inom programmering av styrsystem.
  • Programmering av enskilda maskiner
  • Programmering av felsäkra styrsystem
  • Validering

Dokumentera för framtiden

Vi erbjuder tjänster inom teknisk dokumentation för alla faser i en produkts livscykel. Det innebär att vi kan erbjuda teknisk dokumentation i form av upphandlingsunderlag med kravställning som bygger på en relevant standard, oftast svensk eller europeisk. 

Exempel på tjänster:

  • Kravställande dokumentation, exempelvis i form av teknisk del i upphandlingsunderlag.
  • Installationsdokumentation, exempelvis i form av blockscheman, installationsritningar och förbindningsscheman.
  • Dokumentation för provning samt driftsättning av enskilda komponenter eller hela system.
  • Instruktioner och anvisningar för drift och underhåll av komponenter eller hela system. 

Vår dokumentationsfilosofi bygger på att beskriva önskad funktion med minimalt antal ord, detta på ett tydligt och strukturerat sätt med konsekvent terminologi. Vi arbetar för att våra kunder skall erbjudas effektiva lösningar.

Kvalitet är viktigt för oss

​​​​Att kvalitetssäkra leveranser är ett mycket viktigt moment. Att produkter, system och funktioner möter uppställda krav kan vara ett omfattande arbete och kräver planering och en strukturerar process för genomförande. Vi har lång erfarenhet från arbete med verifiering och validering i såväl kund- som leverantörsled. Vi erbjuder ett strukturerat arbetssätt där vi tar fram verifierings- och valideringsplan, provprogram samt dokumenterar resultatet i verifierings- och valideringsrapport.