Våra värderingar


PEAK Consult bygger sin grund på fantastiska medarbetare med höga ambitioner. För att lyckas med vår vision ”our passion – your success” arbetar vi med ett antal ledstjärnor.
​​​​​​​

Kompetens

Hos våra medarbetare skapar lönsamhet. Genom att alltid vara hungriga efter kunskap har de tillförskansat sig mycket kunnande. Detta i kombination med engagemang borgar för att våra medarbetare arbetar effektivt åt våra kunder. Att snabbt bidra till utveckling i nya uppdrag är en nyckel till att vara effektiv - förstå situationen och nyttja tidigare erfarenheter.

Professionalism

råder i våra leveranser, vi levererar det som utlovas och är pålästa inför uppgiften. Vi ser att komplexa miljöer ofta kräver erfarna individer och våra medarbetare delar aktivt med sig av sin kunskap och samverkar med andra för att ta tillvara goda exempel i vår omgivning. Vi tror att en grupp är starkare än summan av individerna och vi tar ansvar för att behandla alla med empati och respekt.

Passion

För vårt hantverk driver oss framåt. Engagemanget hos oss skapar vår förmåga att sträva efter nya kunskaper, vara innovativa och vi gillar det vi håller på med. Vi tror på individens förmåga att engagera andra och ger oss in i varje uppdrag med fullt fokus.

Omtanke

Om våra kunder och medarbetare värderar vi högt. Genom att beakta varför vi utför ett uppdrag, ta informerade, objektiva, kostnadsmedvetna och rationella beslut med fokus på att uppnå helhetssyftet visar vi omdöme. Ibland krävs det även att vi står upp för det som är rätt även om det känns svårt.