Erfarenhet och Engagemang

Historik

Peakcon AB eller PEAK Consult - bildades som bolag 2015. PEAK Consults grundare hade och har en gemensam övertygelse eller kanske vision, att kompetens gör skillnad. PEAK Consult har sitt ursprung inom projektledning och utbildning. Vår erfarenhet har visat oss att denna grund skapar goda förutsättningar att även arbeta med förändring och utveckling av verksamheter. Idag har PEAK Consult, utöver egen personal, samarbete och partnerskap med ett antal erfarna projektledare och tjänsteföretag för att kunna leverera lednings- och projektlösningar.

Affärsidé

Vi ska sälja kompetens till verksamheter och organisationer som ökar dess effektivitet. Vi arbetar med att ständigt förbättra och utveckla oss och våra kunder. Att alla våra leveranser ska präglas av kompetens, professionalism, passion och omtanke för våra kunder är något alla våra konsulter har gemensamt. Kort och gott innebär detta our passion – your success.

Vår kompetens

Progress - Att leda komplexa projekt och program kräver professionella projekt- och programledare. Vi kan tack vare våra medarbetares långa erfarenhet idag erbjuda kvalificerade tjänster inom projekt, programhantering och projektutveckling.

Engineering – Att designa system är att definiera struktur, komponenter och moduler. Konstruktion ska möta specificerade krav, vilka kan innefatta krav på kvalitét, prestanda och tillgänglighet. Vi har kompetens att bidra under hela processen, ända från idé till att realisera och validera en färdig lösning.

Academy - Vi har hög kompetens inom utbildning och har vana instruktörer som på ett pedagogiskt sätt kan hjälpa till med att förmedla kunskap inom de områden vi verkar.