Anders & Lykke nya partners i PEAK Consult.

Genom ett nytt partnerbolag i PEAK Consult breddar vi vårt tjänsteerbjudande inom utbildning och tillför nya tjänster inom krishantering.
Med lång erfarenhet inom områden som krishantering, projektledning och utbildning blir Anders & Lykke en förstärkning till PEAK Consult, berättar Lars-Eric Persson VD på PEAK Consult.

Anders kommer utöver uppdrag hos våra kunder även arbeta med bolagets utveckling och gå in som styrelseordförande i PEAK Consult.