Hur vi hjälpt våra kunder

I utmanande projekt behövs en vilja att utvecklas

Att anta en ny utmaning som projektledare och att hjälpa vår kund att nå framgång var två viktiga delar när PEAK tog över och axlade rollen som projektledare för ett komplext projekt som hade fått en knagglig start.

Projektet, att byta ut kablar och elgenomföringar i två kärnkraftsreaktorer, har som mål att säkerställa en fortsatt säker drift av reaktorerna.
​​​​​​​
Genom att driva utbyte av kablar och elgenomföringar med stark fokusering på projektteamet, tydlig riskhantering och öppenhet har nu första etappen genomförts enligt utpekad kostnad och tidplan. Projektets tidplan innehåller ca 200 000 arbetstimmar och uppdraget startade år 2015 med målet att installera den första etappen 2019.

​​​​​​​Utöver nyttan av projektet har även organisationen utvecklats genom de arbetssätt och verktyg som projektet genomfördes med. I flera delar har dessa sedan införts som generella arbetssätt inom kundens projektverksamhet.