Workshop – utvärdering av krishanteringsförmåga


Workshop där krishanteringsförmågan utvärderas

Utvärdering av verksamhetens risk- och krishanteringsförmåga byggd på PEAK-krismognadstrappa. Workshopen genomförs antingen generellt där varje deltagare får grunderna för att värdera sin egen verksamhet eller som företagsanpassad där deltagarna gemensamt får arbeta med egen verksamhet.

Innehåll


​​Workshopen genomförs som spel och utnyttjar scenarios byggda på:
  • verksamhetsanpassade risker och kriser
alternativt
  • scenarios byggda på verkliga risker och kriser från andra verksamheter
Utvärdering av verksamhetens risk- och krishanteringsförmåga byggd på PEAK-krismognadstrappa.

Efter workshopen


​​Efter workshopen har deltagarna:
  • Insikter, förståelse och basverktyg hos deltagarna att själva utvärdera verksamhetens krishanteringsmognad.
  • Rapport i form av ifyllande och utvärdering av ett gemensamt utvärderingsdokument.
  • Förslag till åtgärdsplan (vid behov).

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Inga

Målgrupp
Ledningsgrupper
Styrelser
Chefer

Längd
6 timmar (digitalt)

Pris
Generell kurs 4 500 kr exklusive moms per deltagare  (4-12 deltagare)

Företagsanpassad workshop 36 000 kr exklusive moms per workshop


Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

​​​​​​​Anders Mattson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.