Företagsanpassad Workshop – träning i krishantering för krishanteringsgrupp


Företagsanpassad workshop för krishanteringsgrupper

De företagsanpassade workshoparna genomförs med olika inriktningar beroende på krishanteringsteamets kompetens och erfarenhet. Alla workshopar utnyttjar scenarios byggda på verksamhetsanpassade risker och kriser och genomförs som spel.

Oerfarna team börjar med procedurövning där metoder och verktyg blandas med teamets inre arbete och planering.
Mer erfarna team erbjuds dilemma-övningar där man direkt dyker in i ett scenario och får stöd av workshopledaren i en coachande roll.
​​​​​​​
Erfarna team erbjuds så småningom komplex-övningar där teamet ”tvingas” samarbeta med andra krisgrupper, myndigheter och media. Komplex-övningar kan också kombineras med utrymning eller ”lock in” på arbetsplatsen.

Innehåll


Workshopen innehåller:​​​​​​​
Procedurövning
En fyratimmars övning som omfattar de procedurer och hjälpmedel som en krishanteringsgrupp bör behärska. Procedurövning genomförs steg för steg i lugn takt för att säkerställa förståelse och förmåga.

Dilemmaövning

En två- till tretimmars övning som fokuserar på metodiskt bedömande- och beslutsarbete i en krissituation. Förmåga att värdera information och dra rimliga slutsatser inför beslut prövas genom spel.

​​​​​​​Komplexövning

En heldagsövning som normalt påbörjas med en utrymningsövning för arbetsplatsen. Då utrymningsövningen avslutats fortsätter krishanteringsteamen med en gemensam dilemmaövning där främst samarbete och informationshantering övas.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Företagsanpassad Kurs – krishantering för personal i krishanteringsgrupper

Målgrupp
Krishanteringsteam

Längd
3-8 timmar

Pris
12 000 – 40 000 kr exklusive moms beroende på behov av förberedelser (offereras)​​​​​​​


Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

​​​​​​​Anders Mattson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.