Stöd under pågående kris


Coaching av eller genomförandestöd till företagsledning, chefer och krishanteringsteam

Stöd av utbildad och erfaren krishanterare till företagsledning eller krishanteringsteam. ”Coachning” vid förväntad kris/konflikt/problem eller under en verklig kris/konflikt/problem. Stödet kan också genomföras på annan geografisk plats vid behov.
 
Krishanteringsstöd under verklig kris levereras i paket om en person och räknas i påbörjade dygn. Tid räknas, om inte annat avtalats skriftligt vid larmning, då avropad person larmas och avslutas då krishanteringsstödet avslutats och avropad person återkommit till sin bostadsort.

​​​​​​​För krishanteringsstödet tillkommer lokalkostnader, resor och resekostnader samt traktamenten enligt Skatteverkets normer.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Coaching
Inom Europa 18 000 SEK/person/dygn

Utanför Europa 21 000 SEK/person/dygn

​​​​​​​För personlig feedback/coachning till krisledare efter övning eller verklig händelse där vi medverkat 6 000 SEK/person/tillfälle
Coach

​​​​​​​Anders Mattson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.