Riskhanteirng - Nu kör vi!


En kurs i riskhantering för projekt och verksamhet

Tar du vara på de möjligheter som kommer upp och är du medveten om de risker som finns i ditt projekt/verksamhet? Lär dig professionell riskhantering för att bli mer framgångsrik i ditt arbete.

En av de viktigaste faktorerna i framgångsrik projekthantering är förmågan att hantera osäkerheter, dvs både kända och okända risker och möjligheter. Den här utbildningen lär dig denna hantering steg för steg och hur du praktiskt kan använda dig av det i ditt dagliga projektarbete.

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Grunderna för att hantera risker och möjligheter framgångsrikt
 • Riskhanteringen en framgångsfaktor för projekt och verksamheter
 • Översikt av metoder och tekniker
 • Risk- och möjlighetshantering för projekt vs verksamhet
 • Plan för riskhantering
 • Metoder för riskidentifiering
 • Kvalitativ och kvantitativ riskanalys
 • Övervakning och styrning av risker
 • Risksignaler i projekt vs verksamhet
 • Vanliga fällor

Efter kursen


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Höjd beställarkompetens inom riskhantering.
 • Kunna identifiera och analysera möjligheter och risker samt planera och kontrollera åtgärder för att hantera dessa
 • Kunna avgöra vilka metoder, tekniker och verktyg som är mest lämpliga att använda för riskhantering i ditt projekt
 • Kunna se hur ditt projekt påverkas av övriga organisationens förmåga och mognad inom detta område och vice versa.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Inga

Målgrupp
Projektgrupper Ledningsgrupper
Styrelser

Längd
Kursen är uppdelad på 2 halvdagar med hemarbete mellan tillfällena

Pris
12 000kr exklusive moms
(Deltagare 4-12st)


Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

​​​​​​​Peter Nordin

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.