Att leda projekt i offentlig verksamhet


- En grundläggande kurs för projektledare

Kursledarna hos PEAK har länge arbetat med att granska och utvärdera projekt som är offentligt finansierade. Erfarenheten av dessa granskningar är att flertalet projekt kan förbättras inom områden som kommunikation, rollfördelning och främst hur man stänger ett projekt och sedan förvaltar resultatet.

En grundläggande projektledarkurs uppdelad på två dagar och en halvdag. Denna kurs riktar sig till dig som arbetar i projekt och vill ha en grundläggande utbildning som varvas med konkret tillämpning i egna projekt. Kursen ger dig en bra grund, enkla verktyg och goda förutsättningar för att lyckas i ditt projektledarskap.

Kursen är fördelad på två heldagar med en veckas mellanrum mellan de två tillfällena. Deltagarna kommer att få uppgifter som ska lösas mellan kurstillfällena. Ex anpassning av projektprocessen samt projektdokument. Korta föreläsningspass varvas med diskussionsövningar. 

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Grunder för Projekt
 • Nomenklatur
 • Mål, effekter och nytta
 • Projektorganisation
 • Resurser
 • Projektprocessen - Initiering till Avslut
 • Projektdokument
 • Tidplanering
 • Projektmedel
 • Kommunikation
 • Projektverktyg
 • Projektöverlämning
 • Pragmatisk projektledning - När det inte går som planerat...
 • Ledarskap - Att leda ett projekt

Efter kursen 


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Ha en grundläggande kunskap om projekt.
 • Ha en gemensam projektnomenklatur.
 • Ha en ökad insikt i projektprocessen och vilka faser som bör finnas.
 • Förstå och ha insikt om logiken kring hur man driver ett projekt.
 • Ha en gemensam syn på projektprocess och mallar
 • Ha tillgång till anpassade projektdokument.
 • Ha en ökad kunskap om hur projektverktyg kan bidra till ökad effektivitet.
 • Ha kunskap om ledarskap och projektledarrollen

Kursinformation


Förkunskaper
Inga

Målgrupp
Projektledare
Projektkoordinatorer

Längd
2 dagar.

Pris
7 900kr exklusive moms.
Inkluderar, lunch, kaffe, samt kursdokumentation.

Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Kursansvarig

Fredrik Larsson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.