Lärande projektuppstart


- Ett lärande tillfälle vid uppstarten av ett projekt

Syftet med en lärande projektuppstart är att styrgruppen och projektledaren ska sätta gemensamma begrepp, klargöra mål och arbetsätt samt att tydliggöra vad som förväntas av var och en under projekttiden. Dagen sker under workshopformer där deltagarna lyfter fram det som är väsentligt för att deras grupp ska fungera på ett effektivt sätt.

Under workshopformer under en heldag är gruppens deltagare delaktiga i arbetet kring de gemensamma begreppen samt normer och riktlinjer. Det hålls kortare föreläsningspass som är tillämpade till projektet och som varvas med diskussionsövningar och caseövningar. 

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Projektbegrepp
 • Styrgruppen roll genom alla faser
 • Styrgruppens ansvar
 • Projektledarens ansvar/befogenheter
 • Nyttoeffekter
 • Strategiska frågor
 • Mål och måluppfyllelse
 • Portföljhantering 
 • Prioritering
 • Verktygslåda för styrgrupp
 • Projektdokument
 • Överlämning

Efter kursen 


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Ha tydliggjort beställarens och styrgruppens roll i projekt
 • Ha tydliggjort styrgruppens ansvar och vad som förväntas av dem
 • Ha tydliggjort projektledarens roll
 • Kunna styra projekt och stötta projektledaren
 • Kunna tillämpa aktiviteter och se positiva effekter av arbetet med horisontella kriterier
 • Kunna följa upp mål och effektmål
 • Kunna leda eller medverka till effektiva styrgruppsmöten
 • Ha en verktygslåda för att arbeta som en effektiv styrgruppsmedlem
 • Ha kunskap om styrgruppens roll i projektets avlutningsfas och överlämning

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Inga

Målgrupp
Styrgruppsmedlemmar
Projektbeställare
Projektägare
Projektledare

Längd
1 heldag.

Pris
12 000kr exklusive moms.
Inkluderar lunch, kaffe, samt kursdokumentation.

Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

Fredrik Larsson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.