Att styra projekt i offentlig verksamhet


- En kurs för styrgrupp, beställare och projektägare

Kursen är fördelad på tre halvdagar och fokus ligger på utveckla deltagarnas beställarkompetens samt rollen som styrgruppsmedlem. Vilken roll har styrgruppen och vilken roll har projektledaren? – Det är en viktig framgångsfaktor för alla projekt att ha en fungerande styrgrupp som vet vad som krävs av dem. Kursen kompletterar dina tidigare projektkunskaper och hjälper dig att växa i din roll som kravställare

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Projektbegrepp
 • Styrgruppen roll genom alla faser
 • Styrgruppens ansvar
 • Nyttoeffekter
 • Strategiska frågor
 • Mål och måluppfyllelse
 • Projektmedel - Vad får det användas till?
 • Portföljhantering
 • Prioritering
 • Verktygslåda för styrgrupp
 • Projektdokument
 • Överlämning
 • Horisontella kriterier i projekt

Efter kursen 


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Förstå projektets process och ha insikt om logiken kring hur man driver ett projekt.
 • Förstå beställarens och styrgruppens roll i projekt.
 • Förstå styrgruppens ansvar och vad som förväntas av dem.
 • Kunna styra projekt och stötta projektledaren
 • Kunna följa upp mål och effektmål
 • Kunna leda eller medverka till effektiva styrgruppsmöten
 • Ha kunskap om projektrelaterade kostnader.
 • Ha en verktygslåda för att arbeta som en effektiv styrgruppsmedlem
 • Ha kunskap om att styra en projektportfölj och prioritera i den
 • Ha kunskap om styrgruppens roll i projektets avlutningsfas och överlämning

Kursinformation


Förkunskaper
Inga

Målgrupp
Styrgruppsmedlemmar
Projektbeställare
Projektägare
Projektledare

Längd
3 st halvdagar med uppgifter mellan varje tillfälle.

Pris
X XXX kr exklusive moms.
Inkluderar kaffe, lunch, samt kursdokumentation och kurslitteratur.

Tillfällen
Se anmälningsformulär längre ner på sidan.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Kursansvarig

Edvin Anagrius
Mobil: +46 (0)70 748 70 34
Mail: edvin.anagrius@peakconsult.se

Intresseamälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.