Krisplaner och dokumentation


En workshop om dokument, cheklistor och metoder

Framtagning av riktlinjer och handlingsplaner (guidelines and plans) för uppsättning av metoder och verktyg för såväl ”business continuity” som organisering, utbildning och träning av ett krishanteringsteam.

Innehåll


Workshopen kommer att gå igenom:​​​​​​​
  • Introduktion och grunder till effektiv krishantering
  • Exempel på standarder och beprövade erfarenheter, konkreta exempel från verkligheten
  • Dokumentmallar
  • Exempel på processer, checklistor, metoder och verktyg
  • En dags Coaching av kursledare för skapande av egna verksamhetsanpassade dokument

Efter workshopen


Som deltagare kommer du efter workshopen ha:
  • Utkast till företagsanpassad dokumentation för utveckling av Risk- och Krishantering (Policy, Planer, Riktlinjer och Aktivitetsplan/Change Plan)
  • Insikter, förståelse och basverktyg hos deltagarna att själva planera utveckling av ”krishantering” på ett företagsanpassat sätt. 

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Kris Grunder

Målgrupp
Ledningsgrupper
Styrelser
Chefer
Program- och projektledare

Längd
2 dagar (digitalt) med en dags coaching av kursledare mellan de båda dagarna.

Pris
24 000 kr exklusive moms per deltagare  (4-12 deltagare)


Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

​​​​​​​Anders Mattson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.