Företagsanpassad Kurs – krishantering för personal i krishanteringsgrupper


Företagsanpassad kurs för krishanteringsgrupper

Uppdatering av krishanteringsteamet på befintliga krishanteringsprocesser och krishanteringsdokumentation. Genomgång av mallar och checklistor. Teamskapande övningar. Dialog kring förändringsbehov.​​​​​​

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:​​​​​​​
  • Krishanteringsförmåga individ och team
  • Träning på verksamhetens nuvarande krishanteringsplaner, metoder och verktyg
  • Skapande av aktivitetsplaner inkluderande utbildning och träning

Efter kursen


Som deltagare kommer du efter kursen ha:
  • Höjd krishanteringskompetens hos teamet
  • Insikter, förståelse och basverktyg hos deltagarna att själva tillämpa grunder i krishantering i olika situationer. 
  • Upprättande av en aktivitetslista innehållande utbildnings- och träningsplan för deltagarna i krishanteringsteamet.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Företagsanpassad Workshop – grunder i krishantering

Målgrupp
Krishanteringsteam

Längd
6 timmar (digitalt) 

Pris
18 000 kr exklusive moms per deltagare  (Max 12 deltagare)


Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

​​​​​​​Anders Mattson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.