Etablering av krishanteringsförmåga


Företagsanpassad Workshop – grunder i krishantering

Etablering av krishanteringsteam sker normalt i tre steg:
  • Identifiering och förankring av ett behov av ett krishanteringsteam i verksamheten
  • Identifiering av lämpliga individer/funktioner och organisation av ett team
  • Utbildning, träning och vidmakthållande av krishanteringsförmåga i teamet
Utöver detta behöver verksamhetens chefer och ledningsgrupper normalt förbättra sin egen förmåga i krishantering.

​​​​​​​Uppdatering av chefer, ledningsgrupper och krishanteringsteam på befintliga krishanteringsprocesser och krishanteringsdokumentation. Dialog kring förändringsbehov. Upprättande av en aktivitetslista innehållande utbildnings- och träningsplan.

Innehåll


Workshopen kommer att gå igenom:​​​​​​​
  • Verksamhetens behov av krishanteringsförmåga
  • Verksamhetens nuvarande krishanteringsplaner, metoder och verktyg
  • Aktivitetsplaner inkluderande utbildning och träning

Efter workshopen


Som deltagare kommer du efter workshopen ha:
  • Höjd krishanteringskompetens inom verksamheten
  • Insikter, förståelse och basverktyg hos deltagarna att själva tillämpa grunder i krishantering på ett företagsanpassat sätt.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Information


Förkunskaper
Inga för deltagare
Arbetet kräver förberedelser i form av tillgång till befintlig krishanteringsdokumentation samt en representant för verksamheten under ca 8 timmar.

Målgrupp
Ledningsgrupper
Styrelser
Chefer
Deltagare i krishanteringsteam

Längd
4 timmar (digitalt) 

Pris
23 000 kr exklusive moms per deltagare  (Max 12 deltagare)


Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

​​​​​​​Anders Mattson

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.