Att styra projekt


- Att styra projekt handlar om mer än projektledning

Kursledarna hos PEAK har länge arbetat med att granska och utvärdera projekt. Erfarenheten av dessa granskningar är att flertalet projekt kan förbättras inom områden som kommunikation, rollfördelning, och främst hur man stänger ett projekt och sedan förvaltar resultatet.

Kursens fokus ligger på utveckla deltagarnas beställarkompetens samt rollen som styrgruppsmedlem. Vilken roll har styrgruppen och vilken roll har projektledaren? – Det är en viktig framgångsfaktor för alla projekt att ha en fungerande styrgrupp som vet vad som krävs av dem. Kursen kompletterar dina tidigare projektkunskaper och hjälper dig att växa i din roll som kravställare.

Kursen är fördelad på tre halvdagar med en veckas mellanrum mellan de tre tillfällena. Deltagarna kommer att få uppgifter som ska lösas mellan kurstillfällena. Korta föreläsningspass varvas med diskussionsövningar och ett par olika case-övningar. 

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Projektbegrepp
 • Styrgruppen roll genom alla faser
 • Styrgruppens ansvar
 • Nyttoeffekter
 • Strategiska frågor
 • Mål och måluppfyllelse
 • Projektmedel - Vad får det användas till?
 • Portföljhantering 
 • Prioritering
 • Verktygslåda för styrgrupp
 • Projektdokument
 • Överlämning
 • Horisontella kriterier i projekt

Efter kursen 


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Förstå projektets process och ha insikt om logiken kring hur man driver ett projekt.
 • Förstå beställarens och styrgruppens roll i projekt.
 • Förstå styrgruppens ansvar och vad som förväntas av dem.
 • Kunna styra projekt och stötta projektledaren
 • Kunna följa upp mål och effektmål
 • Kunna leda eller medverka till effektiva styrgruppsmöten
 • Ha kunskap om projektrelaterade kostnader.
 • Ha en verktygslåda för att arbeta som en effektiv styrgruppsmedlem
 • Ha kunskap om att styra en projektportfölj och prioritera i den
 • Ha kunskap om styrgruppens roll i projektets avlutningsfas och överlämning

Information


Förkunskaper
Inga

Målgrupp
Styrgruppsmedlemmar
Projektbeställare
Projektägare
Projektledare

Längd
3 st halvdagar.

Pris
8 900kr exklusive moms.
Inkluderar kaffe, samt kursdokumentation.

Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

Kursansvarig

Fredrik Larsson

PEAK Academy

Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.