Att lägga upp processer


- En fördjupande kurs för dig som vill skapa processer

Kursledarna hos PEAK har lång erfarenhet av att arbeta med processer och att effektivisera processer med kunder. Många företag arbetar processinriktat i olika hög grad. Genom att organisationen aktivt skapar, upprätthåller och förfinar sitt arbetssätt när det gäller processerna så kan effektiviteten öka kontinuerligt och markant.

Att lägga upp processer är en fördjupande kurs på två dagar. Kursen riktar sig till dig som vill förändra processer eller skapa nya processer för din verksamhet. Kursen går igenom teori och praktik om hur processorienterat arbete går till och ger dig konkreta verktyg att tillämpa i processorienterat arbete. Efter kursen har du en allmän kunskap om processer i företag, hur de tillämpas och hur de kan öka effektiviteten i organisationen. Du kommer också att ha goda förutsättningar för att skapa och strukturera upp processer för din verksamhet.

Kursen är fördelad på två heldagar med en veckas mellanrum. Deltagarna kommer att få uppgifter som ska lösas mellan kurstillfällena. Exempelvis att identifiera och kartlägga processer. Föreläsningspass varvas med praktiska övningar. Maximalt deltagarantal är 14 personer.

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Teori om Processer
 • Processen för att skapa värde
 • Värde vs slöseri
 • Typer av processer
 • Visualisera processer
 • Processdokumentation
 • Affärsmodell och målstyrning
 • Kommunikation
 • Verktyg för processorganisering
 • Behov av process
 • Underhålla process
 • Avveckla process
 • Effektnytta av processer

Efter kursen 


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Ha kunskap om processer.
 • Ha en ökad insikt i vad processorientering tillför.
 • Förstå och ha insikt om logiken kring hur man arbetar i processer.
 • Ha kunskap om vanliga verktyg för processarbete.
 • Ha tillgång till anpassad processdokumentation
 • Ha en ökad kunskap om hur processorientering kan utformas för att bidra till ökad effektivitet.
 • Ha kunskap om hur affärsmål, målstyrning och processer hör ihop.

Kursinformation


Förkunskaper
Viss kunskap om processer, gärna kursern "Att arbeta med processer".

Målgrupp
Processägare
Processdrivare
Du som vill skapa / förändra ditt processorienterade arbete.​​​​​​​

Längd
2 st dagar.

Pris
11 900kr exklusive moms.
Inkluderar lunch, kaffe, samt kursdokumentation.

Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Kursansvarig

Lykke Silfwerbrand

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.