Att äga processer


- En grundläggande kurs för dig som äger en process

Kursledarna hos PEAK har lång erfarenhet av att arbeta med processer och att effektivisera processer med kunder. Många företag arbetar processinriktat i olika hög grad. Genom att organisationen aktivt skapar, upprätthåller och förfinar sitt arbetssätt när det gäller processerna så kan effektiviteten öka kontinuerligt och markant.

Processägare är en grundläggande kurs på två halvdagar. Kursen riktar sig till dig som är processägare. Kursen går igenom teori och praktik om processorienterat arbete och ger dig konkreta verktyg att agera som processägare. Efter kursen har du en kunskap om processer i företag, hur de tillämpas och hur du anpassa dem för att öka effektiviteten. 

Kursen är fördelad på två halvdagar med en veckas mellanrum. Deltagarna kommer att få uppgifter som ska lösas mellan kurstillfällena. Exempelvis att identifiera och kartlägga effektiviteten i en process. Föreläsningspass varvas med praktiska övningar. 

Innehåll


Kursen kommer att gå igenom:
 • Teori om Processer
 • Processen för att skapa värde
 • Värde vs slöseri
 • Tolka processer
 • Visualisera processer
 • Affärsmodell och målstyrning
 • Kommunikation
 • Verktyg för att driva processer
 • Effektnytta av processer

Efter kursen 


Som deltagare kommer du efter kursen:
 • Ha kunskap om processer.
 • Ha ökad insikt om rollen processägare.
 • Ha en ökad insikt i vad processorientering tillför.
 • Förstå och ha insikt om logiken kring varför man arbetar med processer.
 • Ha tillgång till anpassad processdokumentation
 • Ha en ökad kunskap om hur processorientering kan utformas för att bidra till ökad effektivitet.
 • Ha kunskap om hur affärsmål, målstyrning och processer hör ihop.

Kursinformation


Förkunskaper
Inga.

Målgrupp
Processägare
Chefer

Längd
2 halvdagar.

Pris
7 900kr exklusive moms.
Inkluderar kaffe, samt kursdokumentation.

Tillfällen
Anpassas efter förfrågan.

PEAK Academy


Inom PEAK Academy erbjuder våra erfarna konsulter och utbildare kurser inom sina expertområden. Att vi arbetar aktivt som konsulter inom de områden vi även utbildar inom innebär att vi kan erbjuda konkreta exempel och verktyg. Du kan även vara säker på att den som lär ut faktiskt har egen, aktuellt, erfarenhet av det ämnet.

Kursansvarig

Lykke Silfwerbrand

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen?
Fyll i formuläret till vänster så återkommer vi inom kort. Meddela gärna under övrigt om det är något särskilt datum/tillfälle som avses eller om det gäller fler än en person.